Bouw

De bouwwereld innoveert sterk op deelgebieden, met name op het gebied van productontwikkeling. Echter, het bouwproces wordt steeds complexer wat fragmentatie tot gevolg kan hebben. De traditionele bouwprocessen laten zich scheiden tussen verschillende partijen. Bijvoorbeeld scheiding van ontwerper en bouwer kan leiden tot een inefficiënt proces. Integraal ontwerpen of een helder bouwmanagement kan dit proces optimaliseren.

Rekening houdend met de mogelijkheden en innovaties van de bouwwereld is het ons streven om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. 

bouw-stijl
ir. Stephanie Oome
Wilhelminalaan 18 
4941 GK Raamsdonksveer

+31 (0)6 51 21 46 83
info@bouw-stijl.nl